Nykøbing F. Revyen
Nykøbing F. Revyen
1947

Beskrivelse
Grethe Povelsen: "Robin Hood kommer til byen"
Dolly Helstrup: "Bare man gør det"
Viggo Brodthagen: "De har været der alllesammen"
Hans Stilling: "Hvor må det være let"
Dolly Helstrup: "Vi må ha gang i gakgakkerne"