Edel Stange
Født: 13-2-1919 i København

Biografi
Edel Stange, danserinde, var i 1943 i spidsen for Holger Bjerre's kor i de mange koroptrin, som spillede en ikke ubetydelig rolle i Columbus-Revyen's 35 afdelinger. Året efter var hun med i "Københavneri 1945" på Københavner Kroen og i 1948 var hun én af de medvirkende i Efteraarskabaretten 1948 på Montmartre. Hun blev den 12. marts 1948 gift på Københavns Rådhus med tjener, senere revyforfatter Robert Arnold Nielsen (15-01-1921 - 05-08-1979)


Har medvirket i følgende 8 revyer:
Columbus-Revyen 1943
Fredericia Revyen 1935
Montmartre, Dyrehavsbakken 1941
Montmartre, Frederiksberg 1939 1941 1942
Nykøbing F. Revyen 1947
Røde Kro Teater 1949