Lavard Friisholm
Født: 15-1-1912 i Kerteminde
Død: 31-8-1999
Gravsted: Skippershoved Kirkegård, Glæsborg

Biografi
Lavard Friisholm, (egtl. Lavard Friis-Holm) var søn af organist Carl Alman Holger Friis-Holm (1882-1969) og Valborg Amanda Andersen (1891-1970). Han blev fra sin tidligste ungdom oplært i musik og blev kun 14 år gammel organist ved Dalum Kirke. I 15-års alderen ledede han et blæserorkester af jævnaldrende kammerater, der i flere år forlystede egnen med populærmusik. Han blev undervist i violinspil hos pædagogen Julius Chonowitsch i Odense og kom 18 år gammel til København, hvor han fortsatte studier hos Emil Telmanyi. Han blev medlem af dennes kammerorkester og kom hurtigt ind i det københavnske musikliv. I 1934 tog han til Berlin, hvor han var elev af Georg Kulen-kampff og senere uddannede han sig i direktion. Som udøvende violinist blev han medlem af Kammerkvartetten og lejlighedsvis af Erik Tuxens store danseorkester samt assistent i radioorkestret. I 1942 blev han sekond-violinist i Erling Bloch-kvartetten og i 1944 var han medstifter af kammerorkestret Collegium Musicum, der fandt et mangeårigt hjemsted i Carlsberg Glyptotekets antiksal. Lavard Friisholm dirigerede kammerorkestret indtil virksomhedens ophør i 1978. Som dirigent var han herhjemme i 1947 først med at dirigere Bartoks Koncert for orkester. Hans ledertalent førte til mange andre dirigenthverv bl.a. som gæst ved Tivolis koncertsalsorkester, Filharmonisk orkester, Det kgl. kapel, Københavns drengekor, Unge tonekunstneres orkester, Århus byorkester, Studentersangforeningen m.fl. samt i Norge, Sverige, Finland, Holland, Belgien, Tyskland og Østrig. Han indspillede desuden en del grammofonplader. Kronen på sit engagement inden for den nye tonekunst satte han i årene 1958-65 som formand for Det Unge Tonekunstnerselskab. Hans store erfaring som orkesterleder placerede ham i 1961 som lærer i orkesterdirektion og instrumentation ved Århus universitets musikvidenskabelige institut og fra 1971 som leder af orkesterskolen ved Det jydske musikkonservatorium. Han ledede Randers Byorkester fra 1950 til 1982 og levede privat et landmandsliv i smukke omgivelser på Djursland. Lavard Friisholm beklædte talrige tillidshverv som musiksagkyndig, bl.a. i Solistforeningen af 1921, Kapelmesterforeningen, Det danske selskabs musikudvalg, Musik og ungdom, Statens Kunstfond og udvalget for nordisk musiksamarbejde. Han modtog Arnold Schflnberg-diplomet 1952 og Ove Christensens ærespris 1975 og blev i 1966 æresmedlem af DUT. Lavard Friisholm blev den 29. december 1935 gift i Hurup, Thy med pianist Anna Elisabeth Dahl (21-01-1911 - 09-02-1987).


Har arbejdet med følgende 3 film:
Ditte Menneskebarn (1946)Dirigent
Op med lille Martha (1946)Musikalsk ledelse
Kristinus Bergman (1948)Dirigent