Erling Stensgaard
Født: 17-5-1876 i Frederiksberg
Død: 9-2-1966
Gravsted: Århus Nordre Kirkegård

Biografi
Axel Erling Madsen-Stensgaard, manuskriptforfatter og statsbibliotekar, der var søn af komponisten Niels Christian Madsen-Stensgaard (død 1927) og hustru Marie Jensine Caroline, født Pedersen (død 1941), sluttede sig i sine unge år til kredsen omkring Studentersamfundet og Georg Brandes. Han blev glødende radikal og var i 1905 med ved stiftelsen af Det radikale Venstre. Påbegyndte romanske studier ved Københavns Universitet blev opgivet til fordel for journalistik med Franz von Jessen som læremester. Journalistik var dog kun en enkelt gren af hans interesser. Da man omkring århundredskiftet skulle åbne et statsbibliotek i Århus søgte Erling Stensgaard stillingen og virkede her i 45 år og hvor især katalogiseringen optog ham. Ved siden af biblioteket var han optaget af mange andre gøremål. Han var journalist ved det radikale Jydsk Morgenblad som teateranmelder til københavnske blade og da filmen kom frem kastede han sig også over den. Erling Steensgaard blev sammen med hustruen Ljut Helver Frede Skaarups nære medarbejdere under dennes Fotorama-periode. Parret skrev filmmanuskripter til en række stumfilm, bl.a. til "Fæstningsspionen", "Arvingen til Skjoldborg" og "En hjemløs fugl". Den berømteste af parrets film blev Valdemar Psilanders gennembrudsfilm "Ved Fængslets Port", som dog blev taget af Nordisk Film i København. Ind i mellem var han optaget af bogoversættelser og bearbejdelser - mest fra fransk. Som 80-årig overraskede han sine samtidige ved at foretage en spadseretur til Wien og hjem til Århus igen. Han var ligeledes som 80-årig et smut i Rusland, hvor det lykkedes ham at skaffe Horsens By to af Vitus Berings kanoner, som han ved et tilfælde havde erfaret lå skjult i sandet på Vitus Bering-Øen. Han var gift med Ljut Stensgaard og far til barneskuespilleren Per Stensgaard.