Georg Brandes
Født: 4-2-1842 i København
Død: 19-2-1927 (85 år)
Gravsted: Aske strøet ved Den Slesvigske Sten, Klampenborg

Biografi
Georg Brandes, forfatter og kritiker, var søn af grosserer H. C. Brandes og hustru Emilie Bendix. Han blev student ved Westenske institut i 1859 og begyndte at læse jura og siden æstetik, litteratur og filosofi. Han forlod universitetet i 1864 som mag. i æstetik og foretog derefter mange studierejser rundt om i Europa. Han debuterede i 1866 med værket "Dualismen i vor nyeste filosofi" og blev i 1870 dr.phil på afhandlingen "Den franske æstetik i vore dage". I 1871 begyndte han at give forelæsninger ved Københavns Universitet over "Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur" samt over det nyere franske drama. Hans tanker om en ny litteratur bygget på "den frie tanke" og det enkelte menneskes frihed vakte en del strid og han fornærmede mange med sine moderne ideer. Georg Brandes udgav en lang række biografier om åndslivets store personligheder. Af hans enorme produktion kan nævnes "Søren Kierkegaard", "Holberg", "Shakespeare" og "Goethe". Sammen med broderen Edvard Brandes udgav han tidsskriftet "Det nittende århundrede". Han var æresmedlem af en lang række udenlanske litterære foreninger m.v., bl.a. The American Academy of Arts and Sciences, den russiske forfatterforening, The Royal Society of Literature i London, Studentersamfundet i København, Dansk Forfatterforening, Medlem af det norske Videnskabernes Selskab, Æresdoktor bl.a. ved universitetet St. Andrews og universitetet i Athen. Han blev tildelt guldmedalje fra Sociéte Academique d'Histoire Internationale. Georg Brandes blev hædret på 70-års-dagen ved oprettelse af et særligt Brandes-arkiv på Det Kongelige Bibliotek. Han blev gift den 29. juli 1876 med Johanne Louise Henriette Steinhof (kaldet Gerda) (07-09-1845 - 1931).


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Professor Georg Brandes på Universitetets katheder (1912)