Cirkusrevyen
Cirkusrevyen
1962

Beskrivelse
The Cliffters.
Hi-Fi-Four.
Gene Nettles-Balletten.

12. august kom Lone Hertz og Baard Owe ind i revyen de sidste 14 dage.

Blandt numre i revyen.
Solskinsvise.
11 soldater.
Duetismer.
4 fra fællesmarkedet.
Rygtesmedene: For der må for fa'en være no'et om Sølvhøj.
Ned med fluerne.
Den store jubilar.


Medvirkende:
Grethe Sønck
Hans Kurt
Henning Palner
Preben Mahrt
Gyda Hansen
Mimi Heinrich
Gitte Hænning
Johnny Reimar
Preben Neergaard
Lone Hertz
Baard Owe