Cirkusrevyen
Cirkusrevyen
1962

Beskrivelse
The Cliffters.
Hi-Fi-Four.
Gene Nettles-Balletten.

12. august kom Lone Hertz og Baard Owe ind i revyen de sidste 14 dage.

Blandt numre i revyen.
Solskinsvise. (Lone Hertz)
11 soldater.
Duetismer. (Lone Hertz og Baard Owe)
4 fra fællesmarkedet. (Hans, Grethe, Gyda og Preben M.)
Rygtesmedene: (Hans Kurt og Henning Palner)
Ned med fluerne. (Alle)
Den store jubilar.