Odense Folketeater
Lys over byen
1942

Beskrivelse
Blandt revyens numre:

Den lysegrønne sang - Bodil Steen og Harald Heist
Swingpjatten - Viggo Olsen
De er på vej de lyse tider - Ellen Jansø
Bare ned i kælderen - Ellen Jansø

Revyen er stort set identisk med Jubilæumsrevyen, Ålborg 1942.