Molbo-Revyen
Mols-revyen
1978

Beskrivelse
Artist-parret Ricki og Nancy

Blandt revyens numre:

- Pas på det, mens du har det (Manja Mourier)