Molbo-Revyen
Mols-revyen: Europa kalder
1976


Medvirkende:
Susanne Jagd
Ulla Asbjørn Andersen (Tikke)
Ole Søltoft
Chris Thomas
Annie Jessen
Jens Brenaa
Peter Kitter