Tivoli
Tivoli-Revyen
1957

Beskrivelse
Tox og Denis (schweizisk varieté-nummer)
Rita Clair Balletten.

Revyens undertitel: Midt i byen.

Blandt revyens numre:
Sagt op. (Osvald Helmuth)
Brevet til Bulganin. (Osvald Helmuth)
Komiker - kemiker.
Middag for chefen.
Poesiens blå blomst.