Høvelte Kaserne
Høveltevej 111-117
3450 Lillerød

I Høvelte var der to kaserner, Telegrafkasernen, som er gulpudset, og Høvelte kaserne, som er i røde mursten. Den er i dag hjemsted for Livgarden. Det eneste der er tilbage af Telegrafkasernen, er den gule hovedbygning og vagtbygningerne, resten blev revet ned i efteråret 1998.


I årene 1910 – 1912 købte staten 320 tønder land af Høveltegård og oprettede Høveltelejren og i det samme tidsrum også Sandholmslejren, der ligger i samme område. Høveltelejren blev brugt som sommerlejr, hvor den i sommerhalvåret var skole for én rekrutbataljon ad gangen. I 1940 blev lejren udbygget og omdannet til kaserne ved arkitekt Georg Pfaff og oberstløjtnant Georg Ehrenskjold. Under besættelsen var en ungarsk bataljon indkvarteret i lejren. Fra 1950’erne hørte Sjællandske Telegrafregiment til på telegrafkasernen (gule bygninger), mens Danske Livregiment hørte til på Høvelte kaserne (røde bygninger). I 1985 fik Den Kongelige Livgarde hovedkvarter i Høvelte, da Livgardens hidtidige kaserne Sandholmlejren blev afhændet af Forsvaret. 1997-2009 fandtes hovedkvarteret for en multinational FN-styrke, SHIRBRIG, på kasernen.


Copyright: www.danskefilm.dk

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Rekrut 67 Petersen (1952)
Soldaterkammerater (1958)
Soldaterkammerater rykker ud (1959)
Soldaterkammerater på sjov (1962)
Mig og min lillebror og Bølle (1969)
Piger i trøjen (1975)
Piger i trøjen 2 (1976)
Piger til søs (1977)
Johnny Larsen (1979)
Vølvens forbandelse (2009)