Høvelte Kaserner
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød

I Høvelte var der to kaserner, Telegrafkasernen, som er gulpudset, og Høvelte kaserne, som er i røde mursten. Den er i dag hjemsted for Livgarden. Det eneste der er tilbage af Telegrafkasernen, er den gule hovedbygning og 2 mindre bygninger, resten blev revet ned i 90´erne.I årene 1910 – 1912 købte staten 320 tønder land af Høveltegård og oprettede Høveltelejren og i det samme tidsrum også Sandholmslejren, der ligger i samme område. Høveltelejren blev brugt som sommerlejr, hvor den i sommerhalvåret var skole for én rekrutbataljon ad gangen. I 1940 blev lejren udbygget og omdannet til kaserne ved arkitekt Georg Pfaff og oberstløjtnant Georg Ehrenskjold. Under besættelsen var en ungarsk bataljon indkvarteret i lejren. Fra 1950’erne hørte Sjællandske Telegrafregiment til på telegrafkasernen (gule bygninger), mens Danske Livregiment hørte til på Høvelte kaserne (røde bygninger). I 1985 fik Den Kongelige Livgarde hovedkvarter i Høvelte, da Livgardens hidtidige kaserne Sandholmlejren blev afhændet af Forsvaret. 1997-2009 fandtes hovedkvarteret for en multinational FN-styrke, SHIRBRIG, på kasernen.


Copyright: www.danskefilm.dk

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Rekrut 67 Petersen (1952)
Soldaterkammerater (1958)
Soldaterkammerater rykker ud (1959)
Soldaterkammerater på vagt (1960)
Soldaterkammerater paa efteraarsmanøvre (1961)
Soldaterkammerater på sjov (1962)
Soldaterkammerater på bjørnetjeneste (1968)
Mig og min lillebror og Bølle (1969)
Piger i trøjen (1975)
Piger i trøjen 2 (1976)
Piger til søs (1977)
Johnny Larsen (1979)
Vølvens forbandelse (2009)