Syndens Datter
Stumfilm: 1916


Medvirkende:
Johannes RingBasil Stillton, godsejer
Olaf FønssHenry Born, Basils nevø
Agnete von Prangen BlomGerd Vaine, et uægte barn
Ingeborg Bruhn-BertelsenDorrit, Gerds plejesøster
Hugo BruunCharles, en ung proletar
Gyda AllerMary Life, en letsindig pige
Betzy Koefoed
Johanne Krum-Hunderup