Jens Trap Walther
Født: 23-5-1864 i Skagen
Død: 6-8-1929 (65 år)
Gravsted: Frederiksberg Kirkegård - Kbh (nedlagt)

Biografi
Jens Peter Trap Walther forlod i 1883 sin plads i toldvæsenet for at blive skuespiller. Han debuterede samme år i Silkeborg som Ambrosius ved August Rasmussens teaterselskab. Herefter turnerede han nogle år i Danmark bl.a. hos Thomas Cortes i 1884 samt i Norge hos E.J. Warming i 1888 og i Sverige indtil han i 1888 kom på Det kgl. Teaters elevskole, hvor han spillede mindre roller fx. Eindrid hin Unge i "Axel og Valborg" og en mindre rolle i "Fruentimmerskolen". Efter uddannelsen i 1891 spillede han samme år med Vilhelm Petersens selskab i Oslo og fik herefter et kort engagement ved Dagmarteatret i sæsonen 1891-92. I sæsonen 1892-93 var han på Nørrebros Teater før han atter drog ud i provinsen, hvor han ved Thomas Cortes selskab også var instruktør. Hans scenevirksomhed blev afbrudt af et længere studieophold i Tyskland, hvorefter han arbejdede med litteratur og var journalistisk medarbejder ved dagbladet København. Efter at han i sæsonerne 1897-98 og 1898-99 havde været engageret ved Casino vendte han i 1899 tilbage til provinsen, købte Cortes teaterselskab og tog hovedstation i Randers. Som kunstnerisk kompromisløs direktør fik han tilnavnet "Provinsens Martinius Nielsen". Han var en dygtig økonom og en farverig energisk leder, der knyttede spirende talenter til sin trup bl.a. Emanuel Gregers og Valdemar Psilander. Fra 1900 arbejdede han primært med Odense som hovedby i forsæsonen. I efteråret 1906 fik han bevilling til også at drive Odense Teater for 2 sæsoner. Efter Emil Wulffs ledelse i sæsonen 1908-09 overtog Jens Trap Walther påny ledelsen af Odense Teater til og med sæsonen 1911-12. I 1912 trak han sig tilbage presset af biografernes stigende popularitet. I 1913 debuterede han på film i "Den sorte Bande" og medvirkede året efter i "Guldhornene". I 1916 vendte Walther tilbage til provinsen og blev engageret af et selskab som bl.a. Gunnar Helsengreen var leder af. Han havde beholdt sin bevilling, benyttede den selv i perioder - og udlejede den til andre direktører. Bevillingen blev inddraget i oktober 1926, hvorefter han trak sig tilbage som privatmand på Frederiksberg. Jens Trap Walther stiftede i 1918 Provinsdirektørernes Forening og i 1919 oprettede han et legat i eget navn til fordel for ældre nødstedte kolleger, hvis virksomhed hovedsagelig er faldet i de danske provinser. Jens Trap Walther blev den 11. juli 1896 gift i Skanderborg med skuespillerinden Astrid Bjørnbak (17-07-1876 - 13-04-1956).


Har medvirket i følgende 2 stumfilm:
Den sorte bande (1913) 
Guldhornene (1914)