Hakon Ahnfelt- Rønne
Født: 18-6-1890 i København
Død: 30-3-1927 (36 år)
Gravsted: Solbjerg Parkkirkegård - Frederiksberg

Biografi
Hakon Benjamin Ahnfelt-Rønne havde i 1905 taget navneforandring fra Rønne Olsen og havde kombineret sin svenskfødte moderens efternavn og faderens mellemnavn. Hakon Ahnfelt-Rønne aflagde prøve for Olaf Poulsen og blev 1908 optaget på Det kgl. Teaters elevskole. Han debuterede på Det kgl. Teater 23. oktober 1910 som Jakob i Holbergs "Erasmus Montanus", hvor han vakte opmærksomhed og viste talent for især det komiske rollefag. Han forblev ved teatret indtil udgangen af sæsonen 1913-14. Før afgangen skabte han dog furore da han i maj 1914 indgik samtidig kontrakt med både Knud Lumbye i Glassalen og Holger Hofman på Dagmarteatret. Han valgte dog Dagmarteatret og markerede sig her i et stort repertoire i årene 1914-1919, bl.a. som Doolittle i "Pygmalion". Afgangen fra Dagmarteatret i maj 1919 blev tilskrevet en letsindig livsførelse, der gradvist nedbrød hans disciplin. Udenfor teatret vandt han yderligere publikum ved sine Fröding-Recitationer, der støttedes af en udmærket svensk udtale. Ahnfelt-Rønne blev i 1918 gift med skuespillerinden Lilli Beck, men ægteskabet blev kortvarigt. Siden giftede han sig den 5. marts 1924 i Oslo med Margaretha (Maggie) Emilie Schnitler (f. 15-09-1893). Efter Dagmarteatret optrådte han fortrinsvis ved kabaretter i Oslo og København, bl.a. i kunstnerkabaret'en Bonbonnieren. Økonomiske sorger og et stadigt dårligere helbred medførte i april 1923 en hospitalsindlæggelse. Kabaretvennerne arrangerede den 4. maj 1923 en midnatskabaret på Riddersalen til hans fordel. Blandt de stadigt færre optrædender medvirkede han i 1925 på Nørrebros Teater i forestillingen "Familien Smæk". Tiltagende sygdom tvang ham til sidst fra scenen. Han fik sin filmdebut i "Studenten skifter skilte" i 1913 og medvirkede i en række stumfilm hos Det Skandinaviske-Russiske Handelshus i årene 1912-1914. Hans sidste filmrolle var Kaspar Røghat i Carl Th. Dreyers "Der var engang" fra 1922.


Har medvirket i følgende 1 revyer:
Bonbonnieren 1921

Har medvirket i følgende 10 stumfilm:
Studenten skifter skilte (1913) 
Hjertedoktoren (1913) 
De dødes ø (1913) 
Katastrofen i Dokken (1913) 
Den fremmede (1914) 
Lykkeligt Ægteskab (1914) 
Guldhornene (1914) 
Zigo (1914) 
Letsind (1914) 
Der var engang (1922)