Soffy Walleen
Født: 15-5-1861 i Spjellerup sogn
Død: 23-1-1940 (78 år)
Gravsted: Garnisons Kirkegård - Kbh (nedlagt)

Biografi
Soffy Walleen (Sophie Christine Elisabeth Walleen-Bornemann) var datter af litteraturhistoriker Carl Frederik Vilhelm Mathildus Rosenberg (1829 - 1885) og hustru Ane Lovise Plum (1833 - 1874). Hun debuterede 9. november 1882 som Antoinette i "Gnisten" på Det kgl. Teater som hun forlod med udgangen af sæsonen 1884-85. Det følgende år var hun engageret ved Folketeatret og kom i 1889 til Dagmarteatret, hvor hun blev i 4 sæsoner. Hun spillede forskellige roller fx. Syjomfuen i "Et sølvbryllup". Efter et kortvarigt engagement ved Kasino vendte hun i 1894-95 tilbage til Det Kongelige Teater og optrådte bl.a. i "Skærmydsler", hvor hun spillede tante Herthas rolle. Hun forlod imidlertid igen Det kongelige Teater fordi hun ikke fik de store højdramatiske opgaver, hun mente lå for hende. Efter i 1911 at have forladt teatret boede hun nogle år i udlandet. Hun havde en fortid på Dagmarteatret, da hun blev engageret ved Aarhus Teater i sæsonen 1918/19. Hun forlod Aarhus Teater i sæsonen 1920/21 efter at have fået lejlighed til at forsøge sig også som sceneinstruktør med en bemærkelsesværdig opsætning af "En skærsommernatsdrøm". Soffy Walleen var endvidere dramatisk lærerinde for nye skuespillerelever og tillige en talentfuld billedhuggerinde, der var meget musikalsk. Soffy Walleen var gift to gange - den 7. juni 1884 i København med skuespiller, senere direktør ved Det kgl. Teater, dr. phil. Karl Mantzius (20-02-1860 - 17-05-1921). Ægteskabet blev opløst i 1902 og samme år giftede hun sig den 4. juni 1902 med sekondløjtnant, forfatter, kgl. translatør, den finske friherre, baron Carl Alphonse Walleen-Bornemann (06-04-1863 - 28-11-1941), der var født i Grenna i Sverige.


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Magdalene (1910)