Karl Mantzius
Født: 20-2-1860 i København
Død: 17-5-1921 (61 år)
Gravsted: Frederiksberg Kirkegård - Kbh

Billede af Karl Mantzius
Biografi
Karl Mantzius, skuespiller, dr.phil., var søn af kgl. skuespiller og oplæser Kristian Andreas Leopold Mantzius (04-11-1819 i Viborg - 05-06-1879) og hustru Anna Petrea Jørgensen (10-12-1841 - 1911). Han blev student fra Mariboes skole i 1878 og blev cand.phil. i 1879 og studerede romansk filologi ved Københavns Universitet og fransk på Sorbonne i Paris i 1882. Han debuterede på Det Kongelige Teater 1. september 1883 som Jeronimus i Erasmus Montanus og spillede tredive år frem 240 roller på Det Kongelige Teater inden for både skuespil og opera. Indtil 1889 var han skuespiller ved Det Kongelige Teater og var i årene 1889-90 ved Dagmarteatret som skuespiller, sceneinstruktør og meddirektør. I 1890 vendte han tilbage til Det Kongelige Teater og blev til 1912, heraf som direktør i årene 1909-1913. I begyndelsen af århundredet blev Karl Mantzius ved siden af sit engagement ved Det Kongelige Teater knyttet til Folketeatret som instruktør, hvor han bl.a. fik succes med folkekomedien "Sherlock Holmes". Det vakte i 1911 stor opmærksomhed i datidens presse, at en mand, der var indbegrebet af nationalscenens stolthed, var "steget ned" til filmens virke. Vittighedsbladene fik travlt med karrikaturer af den store "Dr. Film". Karl Mantzius undlod at filme, men brød senere med Det Kongelige Teater efter en bitter afskedstale til publikum den 29. september 1912. I 1914 blev han filminstruktør på Nordisk Film, men nåede kun at indspille 3 stumfilm i årene 1915-1916. Udover de tre film hos Nordisk medvirkede han 1919 i Sverige i Sjöström-filmen "Hans nåds testamente". Karl Mantzius stiftede Dansk Skuespillerforbund 1904 og var forbundets første formand indtil 1908. Forbundet skulle arbejde for skuespillernes kunstneriske, økonomiske og retslige interesser. I sin formandstid arbejdede han på at få slået det nye forbund sammen med Skuespillerforeningen, men deres vidt forskellige formål forhindrede det. Selv forlod han Skuespillerforbundet i vrede, da han på et møde, hvor det første forslag til normalkontrakt blev fremlagt, mødte modstand fra Dagmarteatrets skuespillere, som fra første færd havde været meget imod den ny forening og som havde opnået bedre forhold end den ny kontrakt ville give dem. Efter at syv skuespillere fra Dagmarteatret på generalforsamlingen i maj 1908 en efter en angreb ham, forlod han mødet uden et ord. Indtil sin død ignorerede han forbundets eksistens. Han optrådte sidste gang den 28. april 1921. Han har skrevet "Skuespilkunstens historie" I-IV (1897-1916), hvor 3. del om engelske teaterforhold i Shakespearetiden gav ham den filosofiske doktorgrad ved Københavns Universitet i 1901, "Teaterspørgsmål og svar" (1903), "Fra den anden side" (1917), "Min fader og jeg" (1919) og "Skuespilkunstens historie i det 19. årh" (1921). Han oversatte også flere teaterstykker. Han var æresmedlem af Skuespillerforeningen og af Svenska Teaterförbundet. Karl Mantzius var gift tre gange. Første gang den 7. juni 1884 i København med skuespillerinden Soffy Walleen, født Rosenberg. Ægteskabet blev opløst i 1902. Han giftede sig derefter den 28. maj 1902 på Frederiksberg med skuespillerinden Sara Beckett (27-07-1879 - 25-01-1943) og tredje gang den 20. februar 1919 i København med balletdanserinden Frida Augusta Wanda Mathiesen (14-07-1894 - 11-01-1971).


Har medvirket i følgende 3 stumfilm:
Penge (1914) 
Pavillonens hemmelighed (1916) 
Addys ægteskab (1916)