Axel Garde
Født: 18-3-1876 i Kerteminde
Død: 22-1-1958 (81 år)
Gravsted: Frederiksberg Kirkegård - Kbh

Biografi
Axel Garde, journalist, forfatter og redaktør, var søn af lægen Jacob Nicolai Benedictus Garde og Louise Marie Westergaard. Han blev student i 1894, cand. phil. i 1895 og studerede i Leipzig 1896-97 og skrev afhandlinger som "Grundtvigs mytologi" og "Grundgedanken in Henrik Ibsens Diehtung". I årene 1899-1900 var han medredaktør af Vagten og 1901-1905 kritiker ved Berlingske Tidende. Han var redaktør af Adresseavisen 1905-1906 og medarbejder ved Politiken fra 1906 og udgav i 1912 ugeskriftet Dansk Aand og senere tidsskriftet Tilskueren. Hans interesser var mangfoldige, litteratur, teater, historie, religionshistorie og politik. I 1913 blev han opstillet som radikal kandidat for Københavns fjerde kreds. Siden fjernede han sig fra partiet på grund af forsvarssagen. Axel Garde var knyttet til Gyldendals Boghandel og medlem af Nordisk Forlags direktion i årene 1916-1940. Da Axel Garde blev blind og trak sig tilbage fra offentligheden fortsatte han med sin hustrus hjælp sit litterære arbejde. Han blev 17. maj 1902 gift i København med Agnes Thora Valborg Thyregod (23-12-1877 - 07-09-1946). Efter at være blevet enkemand i 1946 giftede han sig den 27. oktober 1951 på Københavns Rådhus med korrespondent Ingeborg Loose, født Rørdam (29-01-1903). Ægteskabet blev opløst i 1955. Axel Garde var bror til skuespiller og teaterdirektør Aage Garde.


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Ansigtstyven (1910)