Aage Garde
Født: 18-3-1876 i Kerteminde
Død: 14-9-1955 (79 år)
Gravsted: Frederiksberg Kirkegård - Kbh

Billede af Aage Garde
Biografi
Aage Garde var søn af lægen Jacob Garde, der i 1885 flyttede til København. Her voksede han op og i 1894 sammen med tvillingebroderen Axel Garde blev student og året efter tog filosofikum. Så begyndte han at læse hos P.A. Rosenberg og blev elev på Dagmarteatret, hvor han debuterede i 1896 i "Væverne". Han havde ophold i Paris, hvor han studerede fransk skuespilkunst og han var gentagne gange i Berlin og andre tyske byer for at studere tysk teater. I årene 1898-1899 turnerede han med Albert Helsengreen og fik et gennembrud som Thomas Thorild i "Dønvig Præstegaard". Det følgende år spillede han på Folketeatret og var nogle år ved Casino, 1903-04 atter ved Folketeatret og i de følgende sæsoner ledede han provinsturneer for Jens Walther og var skuespiller og sceneinstruktør hos Oddgeir Stephensen. I 1908 blev han knyttet til Odense Teater, hvor han ledede arbejdet for Emil Wulff, der samtidig drev Frederiksberg Teater. Siden kom han 1909-10 til Aarhus Teater, 1911-12 sceneinstruktør til Casino og derefter atter på provinsturné. Fra 1913-1923 var han direktør for Aarhus Teater. I 1923-24 var han skuespildirektør ved Det kgl. Teater sammen med kammersanger Herold, balletmester Uhlendorff og grev Brockenhuus-Schack, men blev straks efter regeringsskiftet i foråret 1924 "kostet ud" af fru Nina Bang. I 1930 blev han igen ansat på Det kgl. Teater som skuespiller, sceneinstruktør og lærer på elevskolen. Han måtte sige scenen farvel i 1934 pga. svigtende syn og var i sine sene år fuldstændig blind. Han blev mest kendt for sine roller i stumfilm, hvor han debuterede i 1910 hos Fotorama i Århus med hoved- og dobbeltrollen i filmen "Ansigtstyven". 1912-13 filmede han for Kinografen og medvirkede dér i omkring 8 film, men helligede sig herefter teatret. Hans sidste film blev "Det gyldne smil" fra 1935. Han fik biografbevilling til en biograf på Christianshavn i 1934, men flyttede den til Grøndalsteatret i 1937, hvor han var direktør til sin død. Aage Garde var tvillingebror til forfatter Axel Garde og han er far til journalist og teateranmelder Mogens Garde (03-12-1917 - 02-05-2005). Aage Garde blev 30. januar 1900 gift i Valløby med skuespillerinden Christine Garde (Kirstine Frederikkke Hedvig Claussen) (22-01-1865 - 22-05-1911), der døde efter en operation. Den 31. maj 1914 blev han gift i Linå med Helga Marie Hansson (19-05-1887 - 01-08-1955)


Har medvirket i følgende 2 film:
Tango (1933)Adolf Kern - professor
Det gyldne smil (1935)Lægen

Har medvirket i følgende 11 stumfilm:
Ansigtstyven (1910) 
I bondefangerklør (1910) 
Mørkets gerninger (1912) 
Storstadsvildt (1912) 
Kansleren, kaldet den sorte Panter (1912) 
Marconi-Telegrafisten (1912) 
Den sidste hurdle (1912) 
Under møllevingen (1913) 
Skuespilleren (1913) 
En stråmand (1913) 
Det røde Alfabet (1916)