Ninette Neel Florboe


Har medvirket i følgende 1 film:
Grev Axel (2001)Bondekone