Jørgen Green
Født: 24-3-1936 i København
Død: 25-4-2019 Mindebog
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Jørgen Christian Green var søn af landsretssagfører Gunnar Børge Green og hustru Hedevig Elisabeth, født Korsgaard. Som gymnasiast i Ordrup Gymnasium spillede han med i skolekomedier og allerede som ung var han meget filminteresseret. Efter studentereksamen aftjente han sin militærtjeneste i to år og var i nogen tid ansat på kontor hos A.P. Møller. Siden var han landvæsenselev på Langemosegaard ved Ringsted og regnede med at skulle blive landmand. Efter nogle statistroller i tv og i "My Fair Lady" begyndte han for alvor at studere skuespilkunst. Han læste hos skuespilleren Søren Weiss, tog sangundervisning hos kgl. operasanger Eskild Rask Nielsen og blev uddannet som skuespiller på Privatteatrenes elevskole / Det ny Teater. Han var tilknyttet Folketeatret 1961-64, hvor han bl.a, spillede Frederik Kastrup i "Nøddebo Præstegaard" og Arthur i musicalen "Ta´ mig med". I forventning om lidt større roller tog Jørgen Green i sæsonen 1964/65 fra Folketeatret til ensemblet på Aarhus Teater, hvor han debuterede den 11. september 1964 i forestillingen "Helte" af Bernard Shaw. Da den norskfødte instruktør Gunnar Skar bukkede under for tidspresset i forbindelse med opsætningen af Offenbachs "Pariserliv" og erstattedes af Asger Bonfils, blev den unge skuespiller så ophidset over skiftet, at Allan Fridericia suspenderede hans engagement. I nogle sæsoner turnerede han med Det Danske Teater, hvor han i 1965 spillede skotten i "Dagens ret" og vendte siden også tilbage til Folketeatret og "Nøddebo Præstegaard" - denne gang i rollen som storebror "Gamle". Udover tre spillefilm medvirkede Jørgen Green bl.a. i Henning Ørnbak's Danmarksfilm - en turistfilm, der blev solgt til Amerika - og som indeholdt en del scener fra Tivoli i København. Han var også statist i en anden spillefilm - muligvis "Majorens oppasser". I 1963 havde han en tv-rolle i "Den Stundesløse", og i Radioteatret medvirkede han 1964 i "De muntre koner i Windsor". Ejner Federspiel på Bellevue Teatret frarådede ham på det nærmeste at fortsætte den usikre skuespillervej. Efter at være blevet gift læste han til skolelærer på aftenseminarium i København og tog efter 5 år en lærereksamen. Han havde i kortere tid en stilling som fast vikar på Thisted Borger- og Realskole, men fandt ud af at han ikke egnede sig som lærer. Jørgen Green fulgte med i trossamfundet Jehovas Vidner.


Har medvirket i følgende 3 film:
Jetpiloter (1961)Flyverløjtnant i 794
Nu stiger den (1966)Journalist
Der var engang (1966)Ung mand i dansen