Kirsten Dahl
Født: 27-6-1933 i Frederiksberg
Død: 16-12-1984 (51 år)
Gravsted: Ribe Gamle Kirkegård

Biografi
Kirsten Elisabeth Dahl, kunsthistoriker, dr.phil., var født på Frederiksberg som datter af kunstmaler Søren Alexander Dahl og Karen Christensen. Hun blev uddannet som lærerinde på Th. Langs seminarium i Silkeborg. Først senere begyndte hun at studere kunsthistorie ved Århus Universitet og tog i lyntempo sin magistergrad. I mange år arbejdede hun med studier om "den danske kunsthistories far" N.L. Høyen, og så sent som to måneder før sin død forsvarede hun sin disputats om Høyen ved Københavns Universitet og blev dr. phil. med megen ære og anerkendelse. Til Ribe kom Kirsten Dahl i 1956 ved sit ægteskab den 19. maj 1956 i Gentofte med læge Peter Hübschmann Agerbæk (23-06-1927 - 01-08-1994). Hun blev hurtigt en ivrig deltager i byens kulturliv. Det lokale kunstmuseum nød godt af hendes viden og energi og hun påtog sig en række registreringsopgaver for museet, for kunstforeninger og for Ribe Amts museumsråd og hun var ved sin død formand for Ribe Amts Kunstfond. Også det lokalhistoriske arbejde havde hendes varme interesse. Gennem en årrække sad hun i bestyrelsen for Antikvarisk Selskab og hun blev i 1972 valgt ind i bestyrelsen for Historisk Samfund, hvor hun hurtig påtog sig redaktionelle opgaver. I 1978 blev hun formand for redaktionsudvalget og dermed posten som redaktør af årbogen "Fra Ribe amt". Kirsten Dahl blev den 19. maj 1956 gift på Gentofte Rådhus med læge Peder Hübschmann Agerbæk (23-06-1927 - 01-08-1994).


Har medvirket i følgende 1 film:
De pokkers unger (1947)Erna