Helga Collin
Født: 15-1-1841 i København
Død: 11-1-1918 (76 år)
Gravsted: Frederiksberg Kirkegård - Kbh

Biografi
Helga Collin var datter af kammerassessor Gottlieb Collin (1806 - 1885) og barnebarn af jurist og gehejmekonferensråd Jonas Collin (06-01-1776 - 28-08-1861). Hendes mor Augusta Petzholdt var søster til kunstmaleren Ernst Petzholdt og moster til kgl. skuespillerinde, admiralinde Louise Jacobson (23-07-1834 - 24-11-1922). Hun blev optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole i 1885, hvor hun først modtog undervisning af sin fars fætter Waldemar Price, og senere af Hans Beck. Helga Collin blev i 1868 gift med skuespilleren Carl Price og var mor til solodanseren og skuespilleren Ellen Price. Da datteren flyttede til Aarhus tog hun ophold på et pensionat på Frederiksberg.