Bent Bert
Født: 22-9-1904 i Oslo, Norge
Død: 26-11-1979
Gravsted: Bispebjerg Kirkegård - Kbh (fællesgrav)

Biografi
Bent Bert, (egtl. Kaare Bertrand), norsk skuespiller, parodist og kabaretsanger, optrådte på bl.a. Opera Comique, Mayol, Chatnoir. Han fik sin københavner-debut som revy- og visesanger i Montmartre-Knallerten 1937. Bent Bert medvirkede bl.a. i Columbus-Revyen på Columbus, Åboulevarden i 1946 og optrådte sammen med Chr. Brochorst i Ny Ravnsborg Cabaretten 1958 og 1959.


Har medvirket i følgende 5 revyer:
Columbus-Revyen 1943
Ny Ravnsborg Revyen 1951 1953 1954 1958