Ny Ravnsborg Revyen

Sommer Cabaretten (1936)
Sommer Cabaretten (1941)
Ny Ravnsborg Revyen (1947)
Ny Ravnsborg Revyen (1951)
Ny Ravnsborg Revyen (1952)
Ny Ravnsborg Revyen (1953)
Ny Ravnsborg Revyen (1954)
Ny Ravnsborg Revyen (1955)
Ny Ravnsborg Revyen (1956)
Ny Ravnsborg Revyen (1957)
Ny Ravnsborg Revyen (1958)
Ny Ravnsborg Revyen (1959)