Edith Lund

Biografi
Edith Lund medvirkede i St. Thomas Revyen 1935 "Skal vi så more os" på St. Thomas, Frederiksberg.


Har medvirket i følgende 1 revyer:
St. Thomas 1935