St. Thomas

Skal vi saa more os (1935)
Nytaarsrevyen (1936)
Sankt Thomas Kabaretten (1937)
Den grønne elevator (1940)