Alex Christian
Født: 14-7-1881 i København
Død: 9-9-1937
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Alex Christian (oprindelig Alexander Christian Nielsen - navneforandring 1904) blev cand.polyt. i 1903 og aftjente derefter sin værnepligt i ingeniørtropperne, hvor han fratrådte som sekondløjtnant i oktober 1904. I perioden fra oktober 1904 til februar 1909 virkede han som entreprenør med firmaet N.P. Johanson og A. Christian, der bl.a. havde ingeniørentrepriser ved jordarbejder omkring bygningen af den nye banegård i København og jernbaneanlæg i Sverige. I 1906 dannede han A/S Kinografen sammen med Peter Elfelt og virkede ved selskabets biograf- og filmvirksomhed til 1913 og sad i bestyrelsen 1906-08. Alexander Christian havde sin debut som instruktør ved A/S Kinografen, muligvis med en co-instruktion af selskabets første spillefilm "En Rekrut fra 64" (1910). Han blev fra 1910-13 meddirektør for produktionsselskabet A/S Kinografen, men forlod efter sigende selskabet, da det administrative arbejde trængte hans instruktørvirksomhed i baggrunden. Han dannede i 1913 sit eget filmselskab - Det nye Danske Films Kompagni Ltd. (også kaldet Tivoli Film) - sammen med hustruen, kgl. balletdanserinde Johanne Sophie Eibye. Selskabet fremstillede og eksporterede bl.a. filmen "Balleteusens Hævn", men virksomheden blev indstillet da Alexander Christian blev indkaldt til militærtjeneste ved verdenskrigens udbrud. Sideløbende med driften af selskabet var Alexander Christian i årene 1915-17 instruktør ved Nordisk Films Kompagni og instruerede her en lang række spændings- og gyserfilm. Fra 1917 til 1919 var han meddirektør for A/S Continental Film Agency og søsterselskabet A/S Star Film Company sammen med Vilhelm Glückstadt, indtil de begge blev suspenderet på grund af en filmbedragerisag, der i 1920 kostede dem en større erstatningssum. Alexander Christian var een af dansk films pionerer. Han skrev i 1907 manuskriptet til Nordisk Films Kompagni's "Mordet på Fyn", der indirekte medvirkede til indførelsen af biografcensuren i Danmark. Alexander Christian begik selvmord i Frankrig.