Karl Heinz Neumann
Født: 21-2-1903 i Peine, Hannover, Tyskland
Død: 21-9-1988 (85 år) Mindebog
Gravsted: Vestre Katolske Kirkegård - Kbh (fællesgrav)

Billede af Karl Heinz Neumann
Biografi
Karl Heinz Neumann (egtl. Karl Hermann Wilhelm Fritz Neumann) drog som 19-årig fra hjemmet i Hannover med henblik på at finde sig et job. Allerede et par måneder senere blev han ansat ved en af landets førende varietéer og resten af 1920erne og 1930erne optrådte han under kunstnernavnet Karl Heinz Neander overalt på Tysklands fornemmeste varieté-scener og gæsteoptrådte også både i København og hos Gustav Wally i Stockholm. I begyndelsen af krigen blev han uønsket indkaldt, men det lykkedes ham i 1940 at blive taget til sygepasser og sendt på en skole i Hamborg for at blive uddannet til narkotisør. Derfra blev han i 1942 sendt til København som Røde Kors-soldat med ordre om at melde sig ved det tyske krigslazaret under Frederiksberg Hospital. Han havde været i Danmark før - både som turist og som nævnt haft optræden på Kilden i Aalborg og kunne derfor det danske sprog ret godt. Han blev kendt som "Englen fra Nyelandsvej", da han optrådte som en frelsende engel for adskillige sårede og torterede danske modstandsfolk. Trods forbud fra Gestapo - med besked om dødsstraf for at tale med fangerne og deres pårørende - smuglede han som mellemmand pakker og breve frem og tilbage, videregav advarsler, arrangerede besøg udefra og fik udskrevet patienter. Ved kapitulationen lykkedes det ham via en underjordisk gang at bringe flere frihedskæmpere i sikkerhed og selv at flygte fra Nyelandsvej. For de store tjenester han på det tyske lazaret ydede de sårede danske modstandsfolk under krigen sørgede modstandsbevægelsen for at han efter krigen fik meddelt opholdstilladelse i Danmark, ligesom den danske stat som tak gav ham arbejdstilladelse. De første fire år efter krigen arbejdede han under indenrigsminister Johs. Kjærbøl som tolk og var en slags velfærdsofficer for de titusinder af krigsflygtninge, der trængtes i de 52 lejre landet over. Han var bl.a. instruktør for underholdningen i flygtningelejrene og satte gennem 3½ år forestillinger, skuespil, operetter og revyer op i flygtningelejrene. Han optrådte også selv og sang personligt efter forestillinger en række kabaretviser fra 30erne, ligesom han lavede mønstrene til kostumerne. Efter flygtningenes afrejse blev han arbejdsløs, malede stakitter og fik job som lagerforvalter i et bogbinderfirma. Siden optrådte han på den københavnske varietéscene Columbus på Åboulevarden, bl.a. med en vittig parodi på Carl Brisson. Han søgte så bevilling til en pølsevogn - og fik et stade på Nyelandsvej, der kaldtes "Dagliglivets oase". I 9 år sad han her og solgte pølser, men fik nok af vejen med udsyn til lazarettet og søgte om at få en ny bevilling et andet sted. Det blev dennegang lige over for Saga Teatret. I mellemtiden havde han spillet med i 16 danske film - mest fra besættelsestiden. Bl.a. var han den brutale og kyniske SS-officer i filmen "Venus fra Vestø". Senere gik han over i Generaldirektoratet for Statsbanerne og fik forpagtningen af pølsevognen på Tåstrup station. Karl Heinz Neumann, der blev dansk statsborger i 1963, levede siden 1968 som folkepensionist i Valby og Brønshøj.


Har medvirket i følgende 4 film:
Der kom en dag (1955)Gestapoofficer
Venus fra Vestø (1962)Müller, tysk underofficer
Min søsters børn på bryllupsrejse (1967)Vært på tredie hotel
Min søsters børn vælter byen (1968)Sovjetisk rumforsker