Johannes Ravn-Jonsen
Født: 15-9-1881 i Vesterdal Højskole, Udby sogn, Nr. Aaby
Død: 8-9-1946
Gravsted: Garnisons Kirkegård - Kbh

Biografi
Johannes Ravn-Jonsen blev født i Udby ved Middelfart som søn af højskoleforstander på Vesterdal Højskole på Fyn, senere lærer i Hundige Laurids Jonsen og Hansine Kathrine Ditlevsen Ravn. Han tog lærereksamen i 1902 og arbejdede som lærer ved københavnske skoler 1902-08, men var derefter journalistisk medarbejder ved den københavnske presse indtil 1930. Den 31. marts 1924 blev han valgt til formand for Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund eller som det dengang hed Revyforfatternes Forbund. Som formand for forbundet ydede han gennem mange år en stor indflydelse på medlemmenes økonomiske vilkår. I 1926 var han medstifter af KODA, - forbundet til beskyttelse af komponisters rettigheder, som han var direktør for til sin død. Tillige var han fra 1933 virksom i forbundet TEDA til beskyttelse af tegneres rettigheder og fra 1943 i forbundet DABO til beskyttelse af kunstneriske forfatterrettigheder. Han udgav en del bøger bl.a. "Skyggens Børn" og "Prinsessen uden krone". Desuden skrev han en del drengebøger. Hans forfatterskab omfattede tillige bl.a. eventyr for børn, krigsminder og digtsamlinger. Især gjorde han sig gældende som dramatiker og var medforfatter til det folkelige skuespil "Barken Margrethe af Danmark". Han var gift med Ingeborg Ravn-Jonsen (10-12-1879 - 22-09-1951)


Har arbejdet med følgende 1 film:
Barken Margrethe af Danmark (1934)Efter skuespil af

Har arbejdet med følgende 4 revyer:
Hansen, Frandsen og jeg (1919)Tekst
Ved bolværket el. En hverdag på Amager (1920)Tekst
Under dansk flag eller sommerrevyen (1921)Tekst
Jubilæumsrevyen (1937)Tekst