Aage Fønss
Født: 12-12-1887 i Århus
Død: 30-9-1976 (88 år)
Gravsted: Vestre Kirkegård - Kbh

Billede af Aage Fønss Billede af Aage Fønss
Biografi
Aage Fønss, skuespiller og kgl. operasanger, var søn af skolebestyrer og organist Vilhelm Lars Clemens Fønss (død 1918) og hustru Henriette Wolffine Zimmermann (død 1909). Han blev student fra Århus Katedralskole i 1905 og cand.phil. i 1906 og blev siden uddannet som skuespiller og sanger. Han studerede fra 1906 sang hos en professor i München, inden han samme år debuterede som skuespiller på Dagmarteatret. Var tilknyttet Århus teater fra 1907-1910 og Dagmar Teatret 1910-1912. Hans succes som grev Danilo i "Den glade enke" på Århus Teater gav ham lyst til at følge i fodsporet på storebroderen Johannes Fønss. Han var i 5 år fra 1912-17 knyttet som kgl. bayersk hofopernsänger ved Hofoperaen i München. I 1917 vendte han tilbage til Det Kongelige Teater, hvor han debuterede i "Don Juan" og virkede som både skuespiller og og operasanger indtil 1963. Han var en ypperlig Buffo-sanger. Nogle af hans mest kendte partier havde han i "Don Juan", "Mestersangerne", "Figaros Bryllup", "Maskarade" og "Flagermusen". Også inden for skuespillet gjorde han sig stærkt gældende og det var især i det klassiske repertoire han udfoldede sig. Som to af hans store roller huskes han som kardinal Rufo i "Kardinalernes Middag" og som Malvollo i "Helligtrekongersaften". Han filmdebuterede i 1910 hos Fotorama, hvor han spillede med i ca. 8 film indtil han i 1912 kom til Nordisk Film. Han medvirkede her i en lille håndfuld film og vendte efter en pause tilbage til selskabet i 1919. Spillede i 1916 for Deutsche Bioscop i Berlin. I 1918 havde han hovedrollen i A.W. Sandbergs første Dickins-film "Vor fælles ven". En kort periode var han i 1924 formand for Skuespillerforbundet og gennem en årrække formand for Foreningen af skuespil- og operapersonalet på Det kongelige Teater. Aage Fønss giftede sig den 25. oktober 1910 i Søllerød Kirke med operettesangerinden og skuespillerinden Gudrun Johanne Theodora Hauerberg Carlson, kaldet Kylle Fønss (02-02-1883 - 06-09-1971). Han er far til operasanger Michael Fønss (02-12-1920 - 01-03-1985) og (Aase Lindboe (f. 28-11-1911), der blev gift med landsretssagfører Poul Lindboe (f. 13-02-1906). Sammen med balletdanserinden Agnete Tilling er han desuden forældre til sønnen Claus Aage Fønss Tilling,


Har medvirket i følgende 19 film:
Panserbasse (1936)Politidirektøren
Mille, Marie og mig (1937)Niels Klitgaard - professor
Balletten danser (1938)Einar Bang, direktør
Komtessen paa Steenholt (1939)Torben Hjelm - greve
En pige med pep (1940)Henrik Olivarius - skibsreder
En mand af betydning (1941)Bækgaard - overassistent
Peter Andersen (1941)Helge Appel - grosserer
Forellen (1942)Emanuel Langhoff - skuespiller
Besættelse (1944) 
To som elsker hinanden (1944)Hansen - sagfører
Oktoberroser (1946)Hr. Jørgensen
Kampen mod uretten (1949)Bestyrelsesformand
For frihed og ret (1949)Major Irminger
Historien om Hjortholm (1950)Hofjægermester Parsbjerg
Cafe Paradis (1950)Svenningsen - direktør
Hvad vil De ha' ? (1956)Stumfilm-klip
Harry og kammertjeneren (1961)Herskabstjener
Paradis retur (1964)Nabo
Det kære legetøj (1968)Ensom gammel mand

Har medvirket i følgende 25 stumfilm:
Greven af Luxembourg (1910) 
I bondefangerklør (1910) 
En helt fra 1864 (1910) 
Elverhøj (Gunnar Helsengreen) (1910) 
Holger Danske (1910) 
Ambrosius (1910) 
Valdemar Sejr (1910) 
Ansigtstyven (1910) 
Kapergasten (1910) 
Kærlighed og venskab (1911) 
Gæstspillet (1912) 
Broder mod broder (1913) 
Gæstespillet (1913) 
Chatollets hemmelighed (1913) 
Grevindens Ære (1919) 
Kærlighedsvalsen (1920) 
Via Crucis (1920) 
Vor fælles ven (1921) 
Frie Fugle (1922) 
En nat i København (1923) 
Den sidste dans (1923) 
Madsalune (1923) 
Paa Slaget 12 (1923) 
En Kæreste for meget (1924) 
Min Ven Privatdetektiven (1924)