Vennelyst Teater Århus
Vennelyst Sommerrevy
1932

Beskrivelse
Vennelyst Sommerrevy 1932. Premiere 16. juni 1932.