Vennelyst Teater Århus
Det ved hele verden
1917


Medvirkende:
Carlo Møller
Gunnar Helsengreen
Gerda Sanne
Maud Timm
Max Hansen Sen.
Eva Hansen
Bruno Tyron