Vennelyst Teater Århus
Cirkus i by
1927

Beskrivelse
Vennelyst Efterårsrevy 1927.