Apollo Revyen
Apollo Revyen
1940

Beskrivelse
Blandt revyens numre:

Sådan er'ed jo (Degnens vise), (Ludvig Brandstrup)
Den lille lysegrønne sang, (Gerda og Ulrik Neumann)
Hvad der hænder på Hawai,
Hvis du kan glemme,
Solnedgang,
Kirsten Piils kilde,
Dagens vise,
Jeg er så glad,
Vilhelm, Vilhelm, Vilhelm,
Schaldemose,
Det bli'r en dejlig dag (Ludvig Brandstrup)


Medvirkende:
Christian Arhoff
Ludvig Brandstrup
Sigrid Horne-Rasmussen
Osvald Helmuth
Asta Hansen
Bodil Steen
Gerda Neumann
Ulrik Neumann