Cirkusrevyen
Cirkusrevyen
1949

Beskrivelse
The Agile Ancient and Zena (jongløren Bert Wright & His Girl Friend).
Holger Bjerre Balletten.

Blandt revyens numre:
Lige ned med nakken (Birgitte Reimer)