Hornbæk Revyen
Der er serveret - Hornbæk Revyen
1926

Beskrivelse
Overvejende københavnsk stof fra Co-optimisterne og Apollo Teatret.