Korsør Sommerrevy
Sommerlyst Revyen
2018


Medvirkende:
Kirsten Siggaard
Benjamin Lundberg
Martin Ahlehuus