Sans Souci Revyen - Kolding
Sans Souci Revyen - Kolding
1979

Beskrivelse
Steza Twins - harmonikasolister
Rastallos - 2 piger - akrobat og jonglørkunst
The Hurricanes - rulleskøjtenummer