Studenter foreningen - revyerne
Nytaarskomedien 1946
1946