Selsø Slot
Selsøvej 30 A
4050 Skibby

SELSØ

På øen Selsø tæt ved sognets romanske kirke lod rigsråd Jacob Ulfeldt opføre sin prægtige renæssancegård i første halvdel af 1570'erne. Bygningen blev opført af røde munkesten fra det nedbrudte nonnekloster i Roskilde, St. Clara Kloster, hvor Ulfeldt i 1571 købte 1/2 million sten. Indvielsestavlen på facaden med bygherrens og hans hustrus våbener oplyser, at bygningen stod færdig i 1576. Man har gættet på, at bygmesteren skulle søges blandt de af den byggeglade Frederik 2.'s fra Holland indkaldte arkitekter, først og fremmest Hans v. Steenwinckel d.æ.

Renæssancegården bestod af en to etager høj hovedbygning opført på en højt granitfundament. Med et kantet trappetårn, profilerede tværbånd og sandstensindfattede svunge gavle og kviste fremstod Selsø som en tidstypisk renæssancebygning, hvor der var lagt mere vægt på æstetikken end de middelalderlige forsvarshensyn. Hovedbygningen var dog omgivet af grave og en spærremur med kamtakker og hjørnetårne. Fra en lille nordvendt portbygning førte en stensat bro over den nordre voldgrav.

Kendskabet til renæssancens Selsø skyldesJacob Ulfelds bevarede jordebog fra 1588, som indeholder en række farvebelagte prospekter bl.a. af hans tre nybyggede herregårde Bavelse og Selsø på Sjælland og Ulfeldtsholm (Holckenhavn) på Fyn. Den sidste opført af Ulfeldt tre år efter, at byggeriet på Selsø var afsluttet. De primitive, men charmerende samtidige tegninger oplyser et væld af detaljer om godssamleren Ulfeldts pragrgårde.

Offentlig adgang til Herregårdsmuseet Selsø Slot i sæsonen.

Beliggenhed: Skibby Kommune, 16 km. syd for Frederikssund

Politikkens bog om: DANMARKS SLOTTE OG HERREGÅRDE

www.selsoe.dk/Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Grev Axel (2001)
Talenttyven (2012)
Denne lokation er blevet brugt i følgende julekalendere
Pyrus i alletiders eventyr (2000,2010)