Saltø Gods
Saltøvej 63
4700 Næstved

SALTØ

Saltø tilhørte i slutningen af 1200-tallet drosten Pedet Hoseøl, marsk Stigs svorne politiske modstander efter kongemordet i Finderup Lade i 1286. Siden kom gården i den altid godshungrende Roskildekirkes besiddelse. Ved reformationen overgik det til krongodset. I 1646 lykkedes det Chr. 4.'s forræderiske svigersøn Corfitz Ulfeldt at få fingre i Saltø. Ved Ulfeldts fald 1651 blev hans gods beslaglagt, og efter svenskekrigene og enevældens indførelse 1660 overlod Fr. 3. Saltø til Hans Ahlefeldt, amtmand i det daværende Saltø amt. I 1725 blev godset erhvervet af Carl Adolph von Plessen, hvis slægt fortsat ejer godset.

Gården ligger 10 km vest for Næstved mod Karebæskminde
Der er ingen offentlig adgang

Politikkens bog om "DANMARKS SLOTTE OG HERREGÅRDE"

www.saltoegods.dkDenne lokation er blevet brugt i følgende film
Paw (1959)
Landsbylægen (1961)