Bognæsgaard
Bognæsvej 33
4000 Roskilde

Den 150 år gamle Bognæsgaard var beliggende på halvøen Bognæs i Roskilde fjorden. Den gamle gård var kendt for sin mægtige bjælkerejsning og frisiske stråtækning af laden. Gården, der tilhørte baron Victor von Plessen, var flere gange ramme om de danske Morten Korch film. Det var f.eks. på denne gård Ib Mossin kørte traktor og Poul Reichhardt gav en hjælpende hånd med høsten til Astrid Villaume.

Christian den 6 overdrog i 1730 halvøen Bognæs med gården Øgård til kammerherre Chr. Ludvig von Plessen, der forinden havde købt det nærliggende gods Lindholm. Øgård var brændt i 1701, og den nye gård blev opført der, hvor man senere opførte Bognæsgaarden. Øgård brændte igen i 1793.

Først i 1816 blev Bognæsgaard genopført af krigsråd Schiøtz i den skikkelse vi kender fra filmene. Gården blev fra omkring 1900 drevet som forpagtergård under Lindholm, og i tiden omkring filmoptagelserne til "De røde heste", "Mosekongen", "Det gamle guld" og "Flintesønnerne" var det forpagter Chr. Nielsen (f. 1899), der drev gården sammen med hustruen Ellen Nielsen.

Den 150 år gamle gård brændte af to omgange. Den 5. januar 1962 brændte stuehus, kostald, svinestald, hestestald samt den særprægede lade. Tidligt på aftenen opdagede gårdens fodermester, at der var ild i laden. I løbet af et øjeblik var alle avlsbygninger omspændt af flammer. Vinden bar i retning af den stråtækte hovedbygning, som også hurtigt blev antændt. Sprøjten kørte fast og desuden havde man problemer med at få sprøjten til at fungere. Flere mente at den var mest egnet til et museum. Forpagter Chr. Nielsen nåede at redde det meste af indboet. Ca. 100 kreaturer og 130 svin blev reddet, men 70 svin indebrændte. Det var et sørgeligt syn, roskildenserne vågnede op til næste dags morgen. De brændte bygninger lå tilbage som ulmende, forkullede bunker. Forpagter Nielsen flyttede ind i en nærliggende skovfogedbolig, som blev stillet til rådighed, og dyrene blev anbragt på de omkringliggende gårde

Den 5. august 1962 nedbrændte den sidste længe, og tilbage stod kun en lille svinestald. Ilden blev opdaget af en ung fodermesterhjælper, der så røgen slå ud fra længen. Det lykkedes Falck og Roskilde brandvæsen at redde fodermesterens indbo og ca. 50 høns, men af bygningen stod kun murene tilbage.

Bognæsgaard blev genopført som en ny moderne Bognæsgaard, dog ikke ude på halvøen, men tættere på Riisgården. Sønnen Mogens Nielsen overtog senere forpagtningen indtil slutningen af 80'erne. I dag ejes Bognæs af Michael Halbye i Vedbæk. Gården er på 85,9 ha fordelt med 47,0 ha ager, eng 30,1 ha, skov 2,0 ha, sø 2,8 ha og andet 4,0 ha.

Kildetekst: Henrik K. Schou

I Dagbladet Roskilde d. 18. august 1962, kunne man læse om optagelser til "Der brænder en ild". Det er scenen hvor lynet slår ned i Klintegården, hvor Ib Mossin og Poul Reichardt redder dyr ud af stalden. Man havde lagt halmmåtter ud over den senest brændte bygning og stak ild på. Falckfolk fra Roskilde og Glostrup var brandfolk i filmen. Det blev den sidste filmoptagelse på Bognæsgaard.

I ABC Teatrets forestilling "Oklahoma" i 1954 var et 8-mands orkester anbragt på en høstvogn. Denne høstvogn var hentet på Bognæsgaard og havde forinden spillet med i de fleste Morten Korch film.

Billederne er udelukkende fra "De røde heste" - "Det gamle guld" - "Flintesønnerne".
Vi håber senere at kunne bringe billeder af gården som den ser ud i dag.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Mosekongen (1950)
De røde heste - 1950 (1950)
Fodboldpræsten (1951)
Det gamle guld (1951)
Far til fire på landet (1955)
Flintesønnerne (1956)
Vagabonderne paa Bakkegaarden (1958)
Far til fire på Bornholm (1959)
Der brænder en ild (1962)