Slangerup Station
Stationsvej 4
3550 Slangerup

Stationsområdet lå på de arealer, hvor der i dag er P-plads for Brugsen og på den
nuværende busholdeplads.

Slangerupbanen blev nedlagt i 1954 og i årene efter nedlæggelsen lå sporarealet øde hen - og skinnerne på Slangerup station blev så vidt vides først taget op et til to år efter nedlæggelsen.

Da skinnerne blev taget op, holdt der endnu hensatte vogne på stationen. De blev formentlig ophugget på stedet og kørt væk med en lastbil i stumper.

Remisen forsvandt samtidig med sporene, så der til sidst kun lå et tomt areal med en tidligere station på.

Da DSB forlod Slangerup station i 1954, overgik den til Postvæsnet. Bygningen blev dog også brugt til venterum for passagerer til den nye rutebillinie mellem Farum og Slangerup.

I 1988 flyttede Postvæsnet ud af stationsbygningen, til en større og helt ny bygning. Kommunen købte stationsbygningen og lavede nogle indvendige ombygninger. I 1992 flyttede et advokatfirma ind i bygningen, og "boede" der i 4 år.

I 1996 flyttede firmaet fra bygningen på grund af sammenstyrtningsfare. De pæle, bygningen står på, var rådnet væk. Slangerup Brugsforening købte bygningen af kommunen i 1996, for på den måde kunne sikre sig arealet, når bygningen engang faldt helt sammen.

Bygningen blev senere udsat for hærværk. En påsat brand natten mellem den 23. og 24. maj 2000 bevirkede at hele tagetagen udbrændte.

Stationsbygningen blev efter de mange års misligholdelse og en brand revet ned i 2004 og en næsten tro kopi - som den så ud ved banens åbning i 1906 - blev opført og stod færdig i 2004. Denne bygning bruges i dag som institution.

I filmen "Fra den gamle købmandsgaard" er scenen, hvor Kjeld Jacobsen ses på stationspladsen i bil optaget ved Slangerup station. (Kilde: "Jul på Hjul", udgivet 1994)

Arkivfoto af Slangerup station den 22. maj 1954
Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Fra den gamle købmandsgaard (1951)