Aurehøj Gymnasium
Skolevej 7
2820 Gentofte

Skolebygningen i Gentofte er opført fra 1904 til 1906 under ledelse af kommunens bygningsinspetør, arkitekt Andreas Thejll og blev udvidet i 1919. Den rige Gentofte kommune syntes, at bygningen var utidssvarende og byggede en ny aulaskole på Baunegårdsvej tæt ved, hvorefter staten fra 1941-44 ombyggede skolen og i sommeren 1944 flyttede elever og lærere fra et gammelt skolehus i Hellerup til det nye domicil i Gentofte. Skolen udviklede sig støt og roligt i takt med tidens ånd og de pædagogiske strømninger. Musikken blev et kendemærke for Aurehøj, der blev et af Danmarks stærkeste muskgymnasier med mange kor og orkestre.

I 1986 blev Aurehøj overtaget af Københavns amt, pudsigt nok efter at bygningen havde været 40 år i kommenens tjeneste og 40 år i statens: som en konsekvens heraf skiftede man navn til Aurehøj Amtsgymnasium. Fra nytår 2007 blev amterne nedlagt og gymnasierne blev selvejende institutioner. Skolen hedde nu igen Aurehøj Gymnasium.

Skolescenerne i "Den kroniske uskyld" blev optaget på Aurehøj Statsgymnasium, som det hed den gang - både scenen i datarummet, festsalen og den afsluttende eksamen for Janus og Tore - det var i lokale 13! Der medvirker faktisk to lærere plus rektor Brogård ved eksamensscenen.

Ligeledes er nogle scener fra "Barndommens gade" også optaget på Aurehøj Statsgymnasium, bl.a. scenen hvor Sofie Gråbøl gemmer sig i et skab. Denne gang var det lokale 11, som helt blev malet om i grå og brune triste farver.

Aurehøj blev valgt på grund af gangene med gamle lamper og høje bemalede paneler.

En scene i "Busters Verden" ved en udendørs trappe i en skolegård er optaget på Aurehøj Statsgymnasium.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Busters verden (1984)
Den kroniske uskyld (1985)
Barndommens gade (1986)
Druk (2020)