Flynderupgård
Agnetevej 9
3060 Espergærde

FLYNDERUPGÅRD MUSEET

Når besøgende kommer til Flynderupgård Museet og ser den imponerende hovedbygning med de kamtakkede gavle og mange staldbygninger, tror de fleste, det har været en herregård. Det har den imidlertid aldrig været. Derimod har gården siden begyndelsen af 1800-tallet været ejet af velhavende byfolk, som brugte den som landsted eller lystgård. I store træk ser gården idag ud som den gjorde i 1920'erne

Der har været mange ejere gennem tiden
1803-1810 Konsul Simon de Borserondo
1810-1822 Johan Henrik Permin
1822-1822 Pastor Schive
1822-1835 Brygger Randrup
1835-1839 Overretsprokurator Frederik Ferdinand Hansen
1839-1841 Kirurg Johan C.L. Pabset
1841-1849 Krigsråd Theil
1849-1850 Julius Esche
1850-1856 Christian Schmidt
1856-1859 Jørgen Rasmussen
1869-1895 Grosserer Johan Nicolaj Amnitzbøll
1895-1900 Hermann Jacob Vallentin Stahl
1900-1915 Fabrikant Emil Th. Falck
1915-1929 Grosserer Rasmussen

I 1929 overtog direktør Svend Nielsen, Palladium Film, Flynderupgård. Han har givetvis haft bestyrer på landbruget. Det vides, at han har optaget flere film på området bl.a. en del af filmen "Fem raske piger". Efter Svend Nielsen skiftede gården ejere et par gange inden den sidste private ejer direktør Baumgård i 1966 overtog Flynderupgård. Han solgte størsteparten af jordene til parcelhusbyggeri. I 1978 overtog Helsingør kommune ejendommen og Flynderupgård Museet blev oprettet.

Offentlig adgang til museet

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
5 Raske piger (1933)
De bør forelske Dem (1935)
Plat eller krone (1937)