Farum Kaserne
Regimentsvej 6
3520 Farum

FARUM KASERNEFarum kaserne blev etableret 1954-56 ved ekspropriationer og åbnede den 15. marts 1956. Det var Sjællandske Ingeniørregiment der var hjemmehørende på Farum Kaserne i årene 1956 til 1997. I slutningen af 80'erne flyttede Sjællandske Trænregiment og Militærpolitiet også til kasernen. Fra 1997 til lukningen i 2003 var det Ingeniørregimentet. Ingeniørregimentet flyttede senere til Skive kaserne. Den kendte "rulle-marie", bomberobot, hørte fra medio 70'erne til på Farum Kaserne, men flyttede siden til Kalvebod. Farum Kaserne blev opkøbt af Farum Kommune og endelig overtaget 16. maj 2001, og små to år senere - 1. april 2003 startede kommunen det store nedrivningsarbejde. I dag er området en helt ny bydel i Farum. Det gamle øvelsesterræn er i dag lavet om til golfbane.
Øverste billede er et kig gennem hovedvagten og ind på kasernens område.

Midterste billede er fra Motorpuljens motorgård. Der hvor der skilles jeep i "Majorens Oppasser".

Nederste billede er af bygning 13, som var der hvor Dirch Passer udviste sin specielle form for eksercits i "Majorens Oppasser".

Fotograf: Kurt Mogensen

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Reptilicus (1961)
Majorens oppasser (1964)
Slå først, Frede (1965)