Ringsted Kaserne
Teglovnsvej 25
4100 Ringsted

Beliggenhed: Teglovnsvej 25, 4100 Ringsted

Ringsted Kaserne blev opført 1913-1914 af arkitekterne S. Knudsen-Petersen, Olaf Petri ph Svend Sinding. Anledningen var Hærloven af 1909, der medførte etableringen af en række nye kaserneanlæg på Sjælland.


Kasernen blev indviet den 15. august 1914. Under Danmarks besættelse havde tyskerne indtaget kasernen.


I 1952 blev Artilleriets Befalingsmandsskole overført til Ringsted fra den tidligere placering i Holbæk, og der blev starten på forskellige nybyggerier på kasernen. Fra 1974 blev der gradvist droslet ned for styrkerne på stedet, idet den blev hjemsted for 1. Sjællandske Brigade og i 1978 desuden for Østre Landsdelskommando, som begge primært bestod af officerer og kontorpersonel. Fra at være en kaserne med mange soldater blev den dermed omdannet til et regionalt administrativt centrum. I 1999 besluttede et flertal i Folketinget at nedlægge Ringsted Kaserne som følge af Forsvarsforliget 1999. Den stedlige hjemmeværnsregion forblev dog i hovedbygningen. Den 1. maj 2001 blev kasernen købt af Ringsted Kommune, der siden har byudviklet kaserneområdet.
Soldaterscenerne i filmen "I Kongens klæ'r" er indspillet på Artilleriets Befalingsmandsskole i Ringsted, hvor den glade Saga-ekspedition blev modtaget som gamle og gode venner (det var også her at "Rekrut 67 Petersen" blev filmet. (Kilde: Aftenbladet 26-08-1954)


Ringsted Kaserne og Teglovnsvej blev benyttet til flere optagelser. Bl.a. cykler Oline iklædt uniform, tilbage til Johan Petersens hus, og senere spiller et militærorkester op til sang på samme vej.

Man vil bemærke, at man under indspilningen af filmen, var ved at opføre en ny hovedbygning og historien går på, at såvel håndværkere såvel som lokale beboere fik en oplevelse lidt ud over det sædvanlige, mens indspilningerne stod på. I filmen kan man faktisk se, hvordan nogle håndværkere kalder på hinanden, og stiller sig op for at følge optagelserne.
Murene skulle have været fyldt med nysgerrige børn og unge, som ville have et glimt af de kendte hovedpersoner.

I filmen kommer Johan på straffe-eksersits, på det grønne område bag ved Ringsted kaserne. I dag gennemskæres området af flere veje med militært klingende navne, f.eks. Kaserne Parkvej.

På billede ses den indgang som Oline benytter da hun skal ind og aflevere en bog og smørebrød til gutterne. Den grønne port er desværre fjernet.

På billede ses indgangen til Ringsted kaserne hvor de i filmene kører ind og ud. Bygningen nede for enden er i i "kongens klæ'r" ikke bygget færdig. Da de skal se soldaterne komme hjem står de på hjørnet ved vejskiltet.

Blandt billeder ses et hus der ligger på modsatte side af indgangen til kasernen. I filmen "I kongens klæ'r" er der en købmandsbutik i huset, som man også ser da de kører ud.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Rekrut 67 Petersen (1952)
I kongens klær (1954)