Bregentved
Koldinghus Alle 1
4690 Haslev

I 1319 overlades Bregentved i henhold til Kong Erik Menveds testamente til Ringsted Kloster.
Kongen begraves samme år i Sct. Bendts Kirke i Ringsted
I 1746 overlader Frederik d. 5. ved sin tronbestigelse Bregentved til sin regeringschef A. G. Molke

Bregentveds slotslignende hovedbygning er opført i 1886 til 1891 af arkitekten Axel Berg for grev Frederik Christian Moltke.
Axel Berg var en af de historiske stilarters førende arkitekter omkring århundredskiftet og virkede bl.a. ved ombygningen af Marienborg på Møn for en anden gren af den livskraftige Molkteslægt.

Bregentveds øst og sydfløj rejser sig over fundamenterne af et rokokoanlæg af N. Eigtved og G.D. Anton. Den to etage store bygning er dækket at et mansartag i kobber og tegl. Mod såvel syd som vest skyder hjørnepartierne sig frem med refendfugning i cement, mens en risalit i tre vinduesfag med pilastre og trekantfronton markerer havesidens vestfacade.
Det høje spitprydede firkantede indgangstårn på gårsiden fuldender nyrokokoanlægget.

Mens Eigtveds og Antons anlæg er fuldstændigt forsvundet i Axel Bergs bygningsværk fra slutningen af 1800-tallet, er den tredie af barokkens store arkitekter, Laurids de Thurahs nordfløj bevaret under et valmet sort tegltag.
Bemærkelsesværdig er især den rundbuede fronton og densandstensindrammede portal mod gårdspladsen. Thurahs såkaldte kapelfløj er opført 1731 til 1736

Begrænset offentlig adgang til parken

Politikkens bog om: DANMARKS SLOTTE OG HERREGÅRDE

www.bregentved.dk

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Grev Axel (2001)