Borreby
Borrebyvej 47
4230 Skælskør

HERREBORGEN BORREBY

Er et af de mest karakterfulde og bedst bevarede bygningsanlæg fra renæssancen. Bygningsanlægget er opført i 1556 af rigskansler Johan Friis, som tre år før havde fået gården overdraget af Christian III. Bygningen er en befæstet herregård, der ligger på et dobbelt voldsted. Derfor kaldes den en "herreborg". De talrige forsvarsindretninger må ses på baggrund af ufredstiden omkring Grevens Fejde kort før reformationen i 1536. De to borggårdsfløje og portbygningen er opført 50 år efter herskabshuset af kanslerens brorsøn, Christian Friis. Han byggede også store avlsbygninger vest for borggården. Ulykkeligvis satte Friis'ernes sidste arvinger brødrene Oluf og Valdemar Daa, hele arvegodset over styr i den den tid de ejede det - fra 1652-1681. Da Borreby var blevet grundigt forsømt og forgældet, forsøgte Valdemar Daa at redde det ved guldmageri. Det fortæller digteren H.C.Andersen om i sit eventyr "Vinden fortæller om Valdemar Daa og hans døtre". I mange år derefter havde Borreby skiftende ejere. I 1750 var Borreby's ejer geheimeråd Villum Berregård. Han omlagde parken i fransk, geometrisk stil, og senere nyindrettede han kapellet i borggårdens vestfløj. Kapellet står stadig som i 1750. I 1783 blev Borreby købt af kammerherre, senere generalmajor Joachim Melchior Holten Castenschiold, og siden da har godset været i slægten Castenschiold's eje. Besøg Herreborgen, der er gratis adgang til den yderste borggård og til parken, hvorfra man kan se herreborgens historiske bygninger.

MOSEN

I Borreby Mose yngler mange arter vadefugle. Strandskade, vibe, stor kobbersneppe, brushane og klyde er karakteristiske. Skeand og gråstrubet lappedykker er mindre almindelige ynglefuglearter. Mosen er et af landets bedste ynglesteder for grågåsen. I trækperioden forår og efterår gør omkring 3000 grågæs ophold her. Mange andefuglearter benytter mosen som fouragerings- og hvileplads under trækket. Troldand, pibeand, spidsand og krikand forekommer også almindeligt

http://www.borrebygalleri.dk


Palladium optog optrinet til filmen "Elverhøj" på Borreby (Kilde: Slagelsearkiverne.dk)

Scenerne på Borreby Slot til filmen "Kongeligt besøg" blev man ikke helt færdige med. I stedet for at blive ved med at rejse mellem København og Skælskør tog man en del af scenerne i Valby, hvor man havde rekonstrueret en del af slotsgården. Det kostede 6000 kr. at opbygge disse kulisser. Rekonstruktionen af slotsgården var indtil de mindste enkeltheder så korrekt, at man ikke på filmen kan skelne mellem de optagelser der er foretaget på Borreby og i Valby. (Kilde: Slagelsearkiver.dk/filmlokationer)

De indendørs scener i "Baronessen fra benzintanken" er ikke filmet på Borreby.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Elverhøj (1939)
Historien om Hjortholm (1950)
Kongeligt besøg (1954)
Baronessen fra benzintanken (1960)
Gøngehøvdingen (1961)
Denne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
Gøngehøvdingen