Ole Buhl
Født: 3-6-1912 i Lemvig
Død: 26-3-1987
Gravsted: Bispebjerg Kirkegård - Kbh

Biografi
Ole Peter Buhl var søn af Orla Buhl og hustru Ingrid Jessen. Han voksede op i Lemvig og gik den lange vej til arkitekt - fra tømrerlære 1930-33 til Teknisk Skole og fra Husbygnings Teknikum til Kunstakademiet 1935-36. Han var en af landets fineste arkitektbegavelser og tilmed et ægte socialt engageret menneske. Som arkitekt gik han i spidsen for byggeri af Hotel Codan, der i 1949 var Københavns mest moderne og kvalitetsprægede hotel. Siden fulgte højhusene på Bellahøj og i mange år arbejdede han med Kvindeligt Arbejderforbunds Hus ved Søerne. I det hele taget fik han meget arbejde for arbejderbevægelsen, forbundsbygninger, kollegier, stiftelser samtidig med at han skabte godt boligbyggeri, plejehjen og pensionistboliger, kollektiver og ulandsskoler. Et hovedværk blev Dansk Metalarbejder Forbunds bygning i København. Han meldte sig som BZ-bevægelsens arkitekt og i samarbejde med BZerne fremkom han med et godt forslag til BZ-hus i Gyldenløvesgade. Han skrev bøger om det sociale boligbyggei, vandt konkurrencer bl.a. den om en verdensudstilling på Amagerfælled og han introducerede Le Corbusiers filosofi om menneskenes boliger i Danmark. I 1969 blev han professor i bygningskunst ved Arkitektskolen i Århus og blev her en elsket lærer. Kort før sin død fik han af unge Århus-arkitekter en hæderspris Alexander-prisen som gives for usædvanligt kunstnerisk arbejde. Ole Buhl var først gift med Zipora Korzen (17-12-1914) og siden den 28. februar 1947 i København med sekretær Anne Margrethe (Grete) Ingeborg Johansen (05-05-1904 - 03-08-1991)


Har arbejdet med følgende 2 film:
De pokkers unger (1947)Dekorationer
Røverne fra Rold (1947)Dekorationer